Zo gaan we met elkaar om

Regelementen en protocollen

De ANS is als sportbond verantwoordelijk voor het opstellen, handhaven en ontwikkelen van de diverse regels binnen de Nederlandse sjoelsport.
Sjoelen_spelregelsSjoelen_spelregels
Heeft u een klacht?

Klachtenformulier

Dit formulier is alleen voor online klachten in de categorie lichte procedure. Wilt u een klacht volgens de zware procedure indienen, neem dan het klachtenreglement door om na te gaan hoe u dan dient te handelen.

Klacht indienen

Vertrouwenscontactpersoon:

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik.

Voor alle leden van de ANS en andere betrokkenen is een vertrouwenscontactpersoon bereikbaar. Je kunt contact met deze persoon opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangsregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun je bij deze persoon terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen van de ANS staan hieronder.

Vertrouwenspersoon ANS:

Dennis Eijke
dennis.eijke@sjoelsport.nl
06-11292497

De ANS heeft zich voor wat betreft de tuchtrechtspraak aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Vanuit hier zijn de volgende reglementen dan ook van toepassing:

  • Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp algemeen tuchtrecht.
  • Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp doping.
  • Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp seksuele intimidatie.
  • Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp matchfixing.
2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!