Grote solidariteit, ook in de sport

 Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

De ANS heeft voor het seizoen 2019 – 2020 alle activiteiten afgelast. Het bondsbestuur hoopt dat de situatie het toelaat om per 1 september met het nieuwe seizoen te starten. Het bondsbestuur heeft dit gecommuniceerd aan de leden in onderstaand bericht:

“Hallo allemaal,

Het corona virus houdt ons allemaal in de greep en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert. Dit heeft het bondsbestuur, in overleg met de landelijk wedstrijdleider en bekercommissie, doen besluiten om alle wedstrijd- en bestuursactiviteiten voor het seizoen 2019 – 2020 af te gelasten. Daarnaast is besloten dat deze evenementen niet ingehaald zullen worden. Dit houdt in:

  • Afgelasting NK Individueel
  • Afgelasting beker
  • Afgelasting Noordbokaal
  • Afgelasting Zuidbokaal
  • Afgelasting Limburgbokaal

Jullie mogen begrijpen dat deze beslissingen ons niet licht vallen, maar op dit moment is de gezondheid van onze sjoelers en bestuursleden het allerbelangrijkst en willen we zelfs niet het kleinste risico lopen.

Ook vragen we verenigingen om goed na te denken over de competitieavonden en dergelijke. Het verstandigst is om deze uit te stellen tot de omstandigheden dit weer toelaten. Zo staan er op de ANS kalender nog enkele evenementen van verenigingen voor dit seizoen op de kalender. Onze vraag is om deze uit te stellen / af te gelasten. De evenementen zullen in ieder geval van de ANS kalender gehaald worden.

Nogmaals, jullie gezondheid en welzijn staat bovenaan. Ik hoop jullie dan ook weer te treffen in het nieuwe seizoen onder veel betere omstandigheden.

Let goed op elkaar, dit kunnen we alleen samen bestrijden.”