Vandaag is onderstaande mail toegestuurd aan de verenigingen en individuele leden:

“Hallo allemaal,

Met deze mail willen wij als bondsbestuur van de ANS jullie informeren waar wij i.v.m. COVID-19 mee bezig zijn. Wij zijn niet alleen aan het kijken naar de ANS wedstrijden (interland, beker, NK’s en bokaalwedstrijden), maar ook informatie aan het verzamelen waar jullie als vereniging of individueel sporter straks rekening mee dienen te houden als het nieuwe seizoen begint.

Laat ik beginnen bij de ANS wedstrijden:

  1. Het bondsbestuur heeft besloten om de interland en het NK Koppel NIET door te laten gaan. Enerzijds is dat door de vele maatregelen die voor een evenement getroffen moeten worden en anderzijds door het spelsysteem van het koppelsjoelen.
  2. Over twee weken vergadert het bondsbestuur wederom en kijkt dan opnieuw naar de bekercompetitie, het NK teams en de bokaalwedstrijden. Dat doen we omdat we denken hier wat meer tijd voor te kunnen nemen en dat er tegen die tijd weer meer informatie beschikbaar is waar rekening mee gehouden moet worden.

Dan voor de verenigingen:

De wereld gaat veranderen en dat houdt ook voor de competities binnen de verenigingen nogal wat in. Allereerst wil ik jullie opmerkzaam maken op de volgende links:

Het bondsbestuur vergadert over twee weken weer om de dan weer ongetwijfeld nieuwe informatie door te nemen en een protocol op te stellen voor het sjoelen bij de bond en bij verenigingen. Zo gauw als dit protocol beschikbaar is, wordt het aan jullie toegezonden en op de website geplaatst.

Mochten jullie zelf ook ideeën en/of suggesties hebben, stuur deze dan s.v.p. naar het bondsbureau, zodat deze gedeeld kunnen worden.

Blijf gezond en let op elkaar.”