NK Individueel

De ANS organiseert al jaren een NK Individueel. Het NK Individueel vindt iedere derde zaterdag in April plaats.

Op deze pagina staan de uitslagen van de NK’s die bij ons bekend zijn. Heeft u de gegevens van een jaartal dat niet op deze pagina staat? De ANS is u zeer erkentelijk wanneer u deze gegevens opstuurt aan het bondsbureau.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978

 

Hieronder kun je de gegevens in tabelvorm lezen, sorteren en exporteren.

NKIndividueel