Afvaardiging NK Individueel en inschrijving open toernooi NK Individueel

Update aantal ingeschreven deelnemers (17 april 2024)

Ingeschreven deelnemers open toernooi NK Individueel : 70

Aangemelde deelnemers NK Individueel: 132 van de 132

 

Afvaardiging NK Individueel

Nu de tweede centrale selectiewedstrijd is gespeeld  zijn alle resultaten bij elkaar gevoegd en is de ranking opgemaakt. In december 2023 is het volgende gecommuniceerd ten aanzien van de afvaardiging:

In het wedstrijdreglement is opgenomen dat per klasse 22 deelnemers afgevaardigd worden met de volgende nuancering:

  • Bij minder dan 22 deelnemers worden 11 deelnemers afgevaardigd
  • De landelijk wedstrijdleider/ het bondsbestuur behoudt het recht om afvaardigingsaantallen af te ronden om zodoende een goede indeling te kunnen maken.

Op basis van de resultaten komt naar voren dat de volgende aantallen deelnemers voldoende series hebben gespeeld:

KlasseDeelnemers
HDA13
HHA23
HHB25
C62
D51
E28
F15
Totaal217

 

We hanteren voor iedere klasse een minimale deelname van 11 deelnemers zodat hiermee een volledige rij gevuld kan worden met sjoelers in dezelfde klasse. Verder zou op basis van de eerder gecommuniceerde richtlijn bijna alle deelnemers in de klasse Heren A, Heren B en Klasse E afgevaardigd worden. We hebben daarom ook besloten het aantal afvaardigingsplaatsen in deze klasse te verlagen naar 16 of 17 plaatsen per klasse.

Om een goede indeling te kunnen maken is als laatste het aantal afvaardigingsplaatsen af te ronden en deze naar rato te verdelen in de klasse C en D gezien het hoge aantal deelnemers in deze klasse. Bovenstaande zorgt voor de volgende afvaardiging:

KlasseDeelnemersAfvaardiging NKI
HDA1311
HHA2316
HHB2517
C6233
D5127
E2817
F1511
Totaal217132

 

Het bondsbestuur beseft dat zij hiermee afwijken van het wedstrijdreglement maar acht bovenstaande afvaardiging redelijk als we kijken naar de verschillende deelnemersaantallen per klasse. Voor het komend seizoen evalueren we de genoemde aantallen zoals opgenomen in het wedstrijdreglement op basis van de opgedane ervaringen.

Op de website hebben wij een lijst opgenomen met de personen die afgevaardigd zijn. Deze lijst is zowel gesorteerd per klasse (Excel of PDF) als per vereniging (Excel of PDF). Wij vragen jullie zo spoedig mogelijk aan te geven of de afgevaardigde wel of niet komt.

Aanmelden kan via bondsbureau@sjoelsport.nl

Open toernooi NK Individueel

Ook dit jaar zal er weer een open toernooi bij het NK Individueel georganiseerd worden. De uitnodiging hiervoor is toegevoegd. Als je wilt deelnemen aan het open toernooi dan vragen wij het bijgevoegde inschrijfformulier te gebruiken en retour te sturen aan bondsbureau@sjoelsport.nl

Flyer: ANSflyer OpenToernooi NK Individueel 20-04-2024

Inschrijfdocument: Inschrijving open toernooi NK Individueel

2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!