NK Individueel 2018

De voorbereidingen voor het NK Individueel zijn in volle gang. Nu de laatste selectiewedstrijden zijn gespeeld, is bekend wie er naar het NK kan en hoe de rankinglijsten eruit zien. Vanwege afzeggingen in afdelingen voor het NK en geen deelnemers vanuit die afdeling in de betreffende klasse, zijn sommige klassen aangevuld vanuit de rankinglijst. Kijk hier goed naar!

Wat betreft de rankinglijsten wordt de medewerking van iedereen gevraagd: sta je op de lijst, maar weet je bij voorbaat dat je niet naar het NK gaat, geef dit dan door aan het bondsbureau. Dan werken we de lijst bij. Dank!

Klik hier voor de afvaardiging NKI 2018

Klik hier voor de rankinglijsten NKI 2018