Corona update: afgelasting ANS wedstrijden februari 2022

Op 19 januari hebben bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie besloten om alle ANS wedstrijden af te gelasten voor de maand februari 2022 vanwege de huidige Corona situatie.

De volgende mail is naar de leden van de ANS verstuurd:

“Hallo allemaal,

Op 19 januari heeft het bondsbestuur vergaderd met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie over de huidige stand van zaken m.b.t. Corona en hoe de ANS daar mee om zal gaan.

Na een goede discussie is besloten om alle wedstrijden van de ANS ook in de maand februari 2022 af te gelasten. Rond 12 februari komt het bondsbestuur weer bijeen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie om te bespreken hoe dan verder te gaan.

Dit houdt in dat de selectiewedstrijden te ernstig verstoord zijn om allemaal gespeeld te kunnen worden en dit heeft uiteraard weer gevolgen voor het NK Individueel. Wanneer het NK Individueel 2022 door kan gaan, zal dit een open NK worden, d.w.z. dat men zich hiervoor kan aanmelden en dus niet hoeft te plaatsen. Uiteraard wordt hier meer over gecommuniceerd wanneer dit bekend is.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken, maar de gezondheid van onze leden gaat voor alles. Daarbij hoort ook het zo min mogelijk blootstellen aan risico’s van onze leden.

Namens bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie,”

Corona update: afgelasting ANS wedstrijden december 2021 en januari 2022

Op 6 december hebben bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie besloten om alle ANS wedstrijden af te gelasten voor de maanden december 2021 en januari 2022 vanwege de huidige Corona situatie.

De volgende mail is naar de leden van de ANS verstuurd:

“Hallo allemaal,

Op 6 december heeft het bondsbestuur vergaderd met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie over de huidige stand van zaken m.b.t. Corona en hoe de ANS daar mee om zal gaan.

Na een goede discussie is besloten om alle wedstrijden van de ANS in de maanden december 2021 en januari 2022 af te gelasten. In de tweede helft van januari komt het bondsbestuur weer bijeen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie om te bespreken hoe dan verder te gaan.

De hoop en verwachting is dat het NK 20-2 van maart 2022 wel doorgang zal kunnen vinden en voor het NK Individueel van april 2022 zal een gewijzigde opzet bepaald moeten worden. De aanwezigen is gevraagd hier de komende weken over na te denken en in de tweede helft van januari met ideeën hieromtrent te komen.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken, maar de gezondheid van onze leden gaat voor alles. Daarbij hoort ook het zo min mogelijk blootstellen aan risico’s van onze leden.

Denk goed aan elkaar en zorg goed voor elkaar. Wij wensen jullie hele prettige feestdagen en spreken de wens uit dat 2022 nog meer in het teken mag staan van herstel en gezondheid.

Namens bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie”

Bekerwedstrijd 13-11-2021 afgelast

In overleg met de bond heeft de bekercommissie n.a.v. de aangescherpte COVID regels besloten de bekerwedstrijd van 13 november af te gelasten.

Zo gauw als de situatie het weer toelaat zal gezocht worden naar een vervangende datum. Dit zal niet eerder dan voorjaar 2022 zijn.

COVID-19 maatregelen na 2 november 2021

Op 2 november 2021 heeft het demissionaire kabinet een persconferentie gegeven over de oplopende besmettingscijfers van COVID-19 en daar verscherpte maatregelen aangekondigd.

Deze maatregelen gaan in per 6 november 2021 en gelden voor alle ANS wedstrijden. Voor komend weekeinde zijn dat de Noordbokaal, de Limburgbokaal en de selectiewedstrijd voor Midden. Volgende week geldt het voor de bekerwedstrijd en de week daarop voor het NK Koppel.

Dit houdt in dat bij deze wedstrijden door de ANS gecontroleerd moet worden of de deelnemers/toeschouwers een geldig Corona toegangsbewijs hebben. Dit kan aangetoond worden door de CoronaCheck app of een papieren Corona toegangsbewijs. Ook is het tonen van een geldig legitimatiebewijs nodig. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl.

Voor de organisatoren van deze wedstrijden geldt dat geregeld moet worden dat de deelnemers/toeschouwers gecontroleerd moeten worden en alleen toegelaten worden bij een groen scherm. Groen scherm, want aangeraden wordt om de CoronaCheck Scanner te gebruiken. Voor meer informatie kijk op https://coronacheck.nl/nl/scanner. Ook wordt via deze weg aan de organisatoren gevraagd om vroeger dan gewoonlijk te beginnen en dan vooral met de controle om de invloed op de wedstrijd zo klein mogelijk te laten zijn en de deelnemers de kans te geven zich te laten controleren.

Uiteraard zijn deze maatregelen niet prettig, maar de situatie in Nederland vraagt op dit moment hierom. Verder is het zo, dat de wedstrijden van de ANS zoals het er nu voor staat, wel gewoon kunnen doorgaan.

Er op uit met een Corona toegangsbewijs

Wat moet je bij je hebben?

Ook dit weer lukt het ons samen EN kunnen we blijven sjoelen!

Deelnemers NK Koppel 2021

Klik op de link hieronder om de deelnemende teams voor het NK Koppel 2021 te raadplegen en/of te downloaden.

Deelnemers NK Koppel

Het aantal koppels dat deelneemt aan het NK Koppel is 59. Nog plaats voor 7 koppels!
Stand van 16 november 04:40.

Hieronder de kaart voor de locatie:

Interland 2021

Op 4 september 2021 was het weer zover: de jaarlijkse interland die in Corona tijd weer plaats kan vinden :-). Nederland was dit jaar het gastland en Duitsland, Frankrijk en Nederland troffen elkaar in Ter Apel.

Klik hier voor de uitslag van de interland

Uit de cijfers komt naar voren dat het door Corona erg moeilijk is geweest voor de wedstrijdsjoelers om de topvorm vast te houden. Net als bij terugkerende voetballers na een langdurige blessureperiode kan wellicht geconcludeerd worden dat het “wedstrijdritme” nog gemist wordt. Het is maar goed dat het sjoelseizoen weer afgetrapt is met deze interland.