WK Sjoelen 2023

Beste sjoelers!

We hebben weer een nieuwe datum voor het WK sjoelen!

Van 31 augustus 2023 t/m 2 september 2023 zal het WK sjoelen plaatsvinden. Locatie: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, Nederland.

We hebben gekozen voor deze periode van het jaar, omdat gebleken is dat de corona pandemie het minste effect zal hebben op het doorgaan van dit evenement. Helaas hebben we al 2 maal het WK moeten annuleren vanwege COVID. Dit willen we uiteraard niet nog een keer!
We zullen jullie verder op de hoogte houden van verdere details, aangaande de planning, inschrijvingen etc, via onze kanalen en website www.wksjoelen.nl

Bij vragen neem gerust contact op via timvansommeren@icloud.com of bondsbureau@sjoelsport.nl

Met veel sjoelgroeten, mede namens de gehele WK organisatie, Tim van Sommeren

Dear shufflers!

We have a new date for the World Cup shuffleboard!

The shuffleboard World Cup will take place from August 31, 2023 to September 2, 2023. Location: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, The Netherlands.

We have chosen this time of year, because it has been shown that the corona pandemic will have the least effect on the continuation of this event. Unfortunately, we have already had to cancel the World Cup twice due to COVID. Of course we don’t want this again!
We will keep you informed of further details regarding the planning, registrations etc, via our channels and website www.wksjoelen.nl

If you have any questions, please contact timvansommeren@icloud.com or bondsbureau@sjoelsport.nl

With many shuffle greetings, also on behalf of the entire World Cup organization, Tim van Sommeren

Liebe Jakkolo Freunde!

Wir haben einen neuen Termin für das WM Jakkolo!

Die Jakkolo-Weltmeisterschaft findet vom 31. August 2023 bis 2. September 2023 statt. Ort: De Rosmolen, Beneden-Leeuwen, Niederlande.

Wir haben uns für diese Jahreszeit entschieden, da sich gezeigt hat, dass die Corona-Pandemie die Fortsetzung dieser Veranstaltung am wenigsten beeinträchtigen wird. Leider mussten wir aufgrund von COVID bereits zweimal die WM absagen. Das wollen wir natürlich nicht noch einmal!
Wir werden Sie über unsere Kanäle und die Website www.wksjoelen.nl über weitere Details bezüglich der Planung,

Anmeldungen usw. auf dem Laufenden haltenBei Fragen wenden Sie sich bitte an timvansommeren@icloud.com oder bondbureau@sjoelsport.nl

Mit vielen Jakkolo grüßen, auch im Namen der gesamten WM-Organisation, Tim van Sommeren

NK’s seizoen 2021 – 2022

Vandaag is de volgende mail verstuurd naar de verenigingen en leden:

“Hallo allemaal,

Met deze nieuwsbrief wil de ANS jullie inlichten over de wedstrijdkalender voor de rest van het seizoen 2021 – 2022.

Waarom? Vanwege de afgelastingen en miscommunicatie moeten we NK’s verplaatsen en/of anders inrichten.

De kalender ziet er nu als volgt uit en zal ook op de website worden aangepast:
16 april 2022 Open NK Individueel te Barneveld
28 mei 2022 NK Koppel te Barneveld
18 juni 2022 NK 20-2 te Beneden-Leeuwen

Het NK Individueel in april wordt een open NK. Dit omdat het niet mogelijk was voldoende selectiewedstrijden te organiseren, en daardoor was het niet mogelijk om op basis van deze wedstrijden de uitnodigingen te versturen. Te zijner tijd zullen jullie bericht ontvangen dat de inschrijving voor het open NK Individueel is geopend en wat het maximumaantal deelnemers voor dit NK is.

Aan de ene kant vervelend, maar we vinden de balans toch positief doorslaan, omdat we op deze manier in staat zijn om alle NK’s voor het seizoen toch doorgang te laten vinden. Wij hopen dat we jullie weer massaal tegen gaan komen op de verschillende NK’s.”

Weer sjoelen!

Het bondsbestuur heeft in overleg met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie besloten om per 1 maart 2022 weer van start te gaan met het sjoelen,

Vandaag is onderstaande mail naar de verenigingen en individuele leden gestuurd:

“Hallo allemaal,

Met het goede nieuws vanuit Den Haag en de ontwikkelingen qua ziekenhuisopnames heeft het bondsbestuur in overleg met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie besloten om de ANS wedstrijden vanaf 1 maart 2022 weer doorgang te laten vinden.

Het volgende is vanaf 1 maart 2022 van kracht:

  • Er wordt gesjoeld met inachtneming van de dan geldende Covid-19 maatregelen.
  • Er worden geen selectiewedstrijden meer georganiseerd. Dit heeft als gevolg dat het NK Individueel 2022 als een open NK georganiseerd zal worden. De inschrijving hiervoor zal ergens in maart 2022 geopend worden. Ook zal het maximum aantal deelnemers dan bekend worden gemaakt.
  • Het NK Koppel is eind 2021 afgelast. Gezocht wordt naar een datum in mei 2022 om dit NK alsnog te organiseren.

De ANS heeft de hoop dat iedereen weer met veel plezier het sjoelen kan oppakken en dat we met zijn allen het seizoen alsnog een geslaagd einde kunnen geven.”

 

Corona update: afgelasting ANS wedstrijden februari 2022

Op 19 januari hebben bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie besloten om alle ANS wedstrijden af te gelasten voor de maand februari 2022 vanwege de huidige Corona situatie.

De volgende mail is naar de leden van de ANS verstuurd:

“Hallo allemaal,

Op 19 januari heeft het bondsbestuur vergaderd met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie over de huidige stand van zaken m.b.t. Corona en hoe de ANS daar mee om zal gaan.

Na een goede discussie is besloten om alle wedstrijden van de ANS ook in de maand februari 2022 af te gelasten. Rond 12 februari komt het bondsbestuur weer bijeen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie om te bespreken hoe dan verder te gaan.

Dit houdt in dat de selectiewedstrijden te ernstig verstoord zijn om allemaal gespeeld te kunnen worden en dit heeft uiteraard weer gevolgen voor het NK Individueel. Wanneer het NK Individueel 2022 door kan gaan, zal dit een open NK worden, d.w.z. dat men zich hiervoor kan aanmelden en dus niet hoeft te plaatsen. Uiteraard wordt hier meer over gecommuniceerd wanneer dit bekend is.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken, maar de gezondheid van onze leden gaat voor alles. Daarbij hoort ook het zo min mogelijk blootstellen aan risico’s van onze leden.

Namens bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie,”

Corona update: afgelasting ANS wedstrijden december 2021 en januari 2022

Op 6 december hebben bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie besloten om alle ANS wedstrijden af te gelasten voor de maanden december 2021 en januari 2022 vanwege de huidige Corona situatie.

De volgende mail is naar de leden van de ANS verstuurd:

“Hallo allemaal,

Op 6 december heeft het bondsbestuur vergaderd met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie over de huidige stand van zaken m.b.t. Corona en hoe de ANS daar mee om zal gaan.

Na een goede discussie is besloten om alle wedstrijden van de ANS in de maanden december 2021 en januari 2022 af te gelasten. In de tweede helft van januari komt het bondsbestuur weer bijeen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie om te bespreken hoe dan verder te gaan.

De hoop en verwachting is dat het NK 20-2 van maart 2022 wel doorgang zal kunnen vinden en voor het NK Individueel van april 2022 zal een gewijzigde opzet bepaald moeten worden. De aanwezigen is gevraagd hier de komende weken over na te denken en in de tweede helft van januari met ideeën hieromtrent te komen.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken, maar de gezondheid van onze leden gaat voor alles. Daarbij hoort ook het zo min mogelijk blootstellen aan risico’s van onze leden.

Denk goed aan elkaar en zorg goed voor elkaar. Wij wensen jullie hele prettige feestdagen en spreken de wens uit dat 2022 nog meer in het teken mag staan van herstel en gezondheid.

Namens bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie”

Bekerwedstrijd 13-11-2021 afgelast

In overleg met de bond heeft de bekercommissie n.a.v. de aangescherpte COVID regels besloten de bekerwedstrijd van 13 november af te gelasten.

Zo gauw als de situatie het weer toelaat zal gezocht worden naar een vervangende datum. Dit zal niet eerder dan voorjaar 2022 zijn.