Klachtenreglement

Klachtenreglement

Klachten over de dienstverlening van de ANS

Het Klachtenreglement heeft tot doel:

  1. het recht doen aan de individuele klager, en
  2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van de ANS.

De klachtenregeling is laagdrempelig en vindt plaats via de website van de bond. De klachten worden afgehandeld door het bondsbureau, maar ook het bondsbestuur leest passief mee (via de secretaris) en neemt kennis van de binnenkomende klachten.

Deze klachtenregeling richt zich alleen op gedragingen van onder verantwoordelijkheid van de ANS werkzame medewerkers in de uitoefening van hun functie (klachten over de dienstverlening van de ANS).

Via het Klachtenformulier kan de klager zich identificeren en is er een vormvrij vak waarin de klager zijn klacht kwijt kan. De aard van de klacht is dus niet omschreven en kan ook (vermeende) discriminatie en/of racisme betreffen. Het gaat dus niet om geschillen en gedrag van verenigingssjoelers (al dan niet onderling), tussen verenigingssjoelers en verenigingen of tussen verenigingen onderling. In deze gevallen is er sprake van niet-ontvankelijkheid.

Verzwaarde procedure

Mede geïnspireerd door de eerder genoemde regelgeving van NOC*NSF en gelet op de statuten, wil de ANS ook een met meer waarborgen omklede procedure vaststellen voor die klagers die geen vertrouwen hebben in de vormvrije afdoening door het bondsbureau van de ANS zoals die hierboven is omschreven. De klager moet uitdrukkelijk voor deze verzwaarde procedure kiezen. Voor de procedure van deze verzwaarde procedure wordt verwezen naar het Klachtenreglement.

Klik hier voor het klachtenreglement

Fotoboek NK 2017

Op het NK 2017 zijn foto’s gemaakt als voorbereiding op de productie van een heel mooi fotoboek over Nederlandse kampioenschappen. Het boek is een ode aan de vrijwilligers, scheidsrechters, juryleden en natuurlijk de deelnemers aan de verschillende NK’s in Nederland en zal in het voorjaar van 2018 verschijnen. Meer informatie: www.dziz.nl

Beeld van Nederland

Het NK 2017 staat ook in het boek. Het is een mooie fotoreportage met een korte tekst, verspreid over twee of vier pagina’s. Naast dat er verschillende NK’s in het boek belicht worden, zijn er ook fotoreportages over bijvoorbeeld de scheidsrechters, juryleden, de verschillende soorten accommodaties en een fotoserie over winst en verlies. Kortom, het boek geeft een beeld van Nederland, en het zal een genot zijn om door te bladeren. En het is ook zeer geschikt om als relatiegeschenk aan te bieden.

Aanbod

Wanneer je vóór 1 januari 2018 bestelt en betaalt, betaal je geen verzendkosten, én ontvang je bij je bestelling een set ansichtkaarten met foto’s uit het boek.

Het boek is te bestellen via:
https://dziz.nl/de-zege-in-zicht-nederland-in-kampioenschappen/

Om gebruik te maken van deze actie, vul dan de volgende voordeelcode in: NK2017SJOELEN