Klachtenreglement

Klachtenreglement

Klachten over de dienstverlening van de ANS

Het Klachtenreglement heeft tot doel:

  1. het recht doen aan de individuele klager, en
  2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van de ANS.

De klachtenregeling is laagdrempelig en vindt plaats via de website van de bond. De klachten worden afgehandeld door het bondsbureau, maar ook het bondsbestuur leest passief mee (via de secretaris) en neemt kennis van de binnenkomende klachten.

Deze klachtenregeling richt zich alleen op gedragingen van onder verantwoordelijkheid van de ANS werkzame medewerkers in de uitoefening van hun functie (klachten over de dienstverlening van de ANS).

Via het Klachtenformulier kan de klager zich identificeren en is er een vormvrij vak waarin de klager zijn klacht kwijt kan. De aard van de klacht is dus niet omschreven en kan ook (vermeende) discriminatie en/of racisme betreffen. Het gaat dus niet om geschillen en gedrag van verenigingssjoelers (al dan niet onderling), tussen verenigingssjoelers en verenigingen of tussen verenigingen onderling. In deze gevallen is er sprake van niet-ontvankelijkheid.

Verzwaarde procedure

Mede geïnspireerd door de eerder genoemde regelgeving van NOC*NSF en gelet op de statuten, wil de ANS ook een met meer waarborgen omklede procedure vaststellen voor die klagers die geen vertrouwen hebben in de vormvrije afdoening door het bondsbureau van de ANS zoals die hierboven is omschreven. De klager moet uitdrukkelijk voor deze verzwaarde procedure kiezen. Voor de procedure van deze verzwaarde procedure wordt verwezen naar het Klachtenreglement.

Klik hier voor het klachtenreglement

2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!