Bondsraad

Op vrijdag 31 augustus zal van 19:30 tot maximaal 22:00 uur de jaarlijkse bondsraad plaatsvinden in De Veluwehal te Barneveld, Nieuwe Markt 6. Het is koopavond die avond, dus denk aan het parkeergeld indien dit van toepassing is.

Iedere vereniging kan met maximaal 2 personen aanwezig zijn. Van tevoren aanmelden is verplicht, dit kan via het bondsbureau!

De agenda van de bondsraad 2018 ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen bondsraad 25 augustus 2017
 4. Actiepunten vorige bondsraad
 5. Jaarverslag ANS 2017-2018
 6. Financieel verslag: kosten- en batenoverzicht 2017-2018
 7. Begroting 2018-2019
 8. Verslag financiële commissie over de financiële stukken 2017-2018
 9. Verzoek decharge gevoerd (financieel) beleid bondsbestuur
 10. Vaststelling contributies en inschrijfgelden
 11. Nieuwe wet op de privacy (AVG)
 12. Jaarplan 2018-2019
 13. Rondvraag (vooraf of in de pauze in te dienen bij Ingrid Mulder)

ANS agenda bondsraad 31 augustus 2018

ANS Jaarplan 2018-2019

Jaarverslag bondsbestuur ANS 2017-2018

2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!