Protocol dubbelfuncties

Het lidmaatschap van het bondsbestuur van de Algemene Nederlandse Sjoelbond is onverenigbaar met:

  1. Het lidmaatschap van de kascommissie;
  2. Het lidmaatschap van een tuchtcommissie, ongeacht of deze tuchtcommissie al dan niet is gelieerd aan de Algemene Nederlandse Sjoelbond;
  3. Het lidmaatschap van een commissie van beroep, ongeacht of deze commissie al dan niet is gelieerd aan de Algemene Nederlandse Sjoelbond.