COVID-19 Nieuws

In verband met COVID-19 heeft de ANS alle ANS wedstrijden tot en met 31 december 2020 afgelast.

In oktober 2020 zal het bondsbestuur de dan geldende situatie opnieuw beoordelen om te beslissen over de periode januari 2021 tot en met juni 2021.

Alle ANS leden zullen te zijner tijd hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens zal deze informatie op de site worden geplaatst.

In juli 2020 is onderstaande mail toegestuurd aan de verenigingen en individuele leden:

“Hallo allemaal,

Zoals beloofd stuur ik deze mail met nieuwe informatie betreffende omgaan met COVID-19. Ook hebben we een eerste protocol opgesteld, waarbij ook gebruik is gemaakt van informatie van de verenigingen. Waarvoor dank.

Het blijft een bijzondere tijd en een moeilijke tijd en deze tijd noodzaakt tot het nemen van moeilijke en vervelende beslissingen. Het bondsbestuur heeft hierover vergaderd op 13 juni samen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie. Uit deze vergadering is het volgende naar voren gekomen:

Het bondsbestuur heeft in nauw overleg met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie het volgende besloten: er zullen geen officiële ANS wedstrijden georganiseerd worden in het vervolg van kalenderjaar 2020. Dit houdt in dat de volgende evenementen komen te vervallen:

  1. Eerder is al gecommuniceerd dat de interland en het NK Koppel niet door zullen gaan.
  2. Het NK teams.
  3. De bekerwedstrijden tot en met 31 december 2020.
  4. Selectiewedstrijden die voor 31 december 2020 in de planning stonden.
  5. De bokaalwedstrijden in afdelingen Noord, Zuid en Limburg tot en met 31 december 2020.

In de periode eind oktober/half november zullen het bondsbestuur, bekercommissie en landelijk wedstrijdleider de situatie die dan geldt evalueren en beslissen hoe er omgegaan gaat worden met de rest van het seizoen startend vanaf 1 januari 2021.

Van verschillende kanten is gevraagd hoe om te gaan als vereniging met COVID-19 en hoe daar mee om te gaan. Ook hebben we vanuit verschillende kanten informatie ontvangen hoe daar over nagedacht wordt. Dit alles bij elkaar genomen, heeft ertoe geleid dat er een protocol is opgesteld voor de sjoelsport. In de bijlage treffen jullie dit protocol aan. Lukt het niet de bijlage te openen, dan is deze ook te downloaden via de openingspagina van de website van de ANS. Mochten er vanuit jullie kant nog aanvullingen en dergelijke zijn op het protocol, wees dan zo vriendelijk om deze op te sturen naar het bondsbureau.

In het protocol wordt gesproken over posters en dergelijke. Deze zijn te downloaden via deze link naar NOCNSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden.

Als laatste is besloten om het WK sjoelen van 2021 met 1 jaar uit te stellen naar 26 – 28 mei 2022. De WK commissie zag geen andere mogelijkheid dan dit voorstel te doen en het bondsbestuur begrijpt de moeilijke positie van de WK commissie. Ondanks de teleurstelling die een dergelijk besluit met zich meebrengt, zagen de aanwezigen van de vergadering geen andere mogelijkheid.

De WK commissie heeft een communicatiebericht hierover opgesteld, dat jullie ook in de bijlage aantreffen. Ook hier geldt: kun je de bijlage niet openen, dan is deze te downloaden via de openingspagina van de website.

Tot slot: als bondsbestuur hopen wij dat er op middellange termijn (ongeveer 6 maanden) weer voorzichtig terug gekeerd kan worden naar een maatschappij waar wij onze geliefde sport weer op alle fronten kunnen uitoefenen. Het is echter nog steeds zaak dat de veiligheid en gezondheid van onze sjoelers de meeste aandacht krijgen van het bondsbestuur.

Dus: blijf gezond, let op elkaar en op jezelf en houd er de moed in. Samen komen we hier doorheen.”

Klik hier voor het COVID protocol

Klik hier voor communicatie WK Sjoelen 2021

2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!