Corona update: afgelasting ANS wedstrijden december 2021 en januari 2022

Op 6 december hebben bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie besloten om alle ANS wedstrijden af te gelasten voor de maanden december 2021 en januari 2022 vanwege de huidige Corona situatie.

De volgende mail is naar de leden van de ANS verstuurd:

“Hallo allemaal,

Op 6 december heeft het bondsbestuur vergaderd met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie over de huidige stand van zaken m.b.t. Corona en hoe de ANS daar mee om zal gaan.

Na een goede discussie is besloten om alle wedstrijden van de ANS in de maanden december 2021 en januari 2022 af te gelasten. In de tweede helft van januari komt het bondsbestuur weer bijeen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie om te bespreken hoe dan verder te gaan.

De hoop en verwachting is dat het NK 20-2 van maart 2022 wel doorgang zal kunnen vinden en voor het NK Individueel van april 2022 zal een gewijzigde opzet bepaald moeten worden. De aanwezigen is gevraagd hier de komende weken over na te denken en in de tweede helft van januari met ideeën hieromtrent te komen.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken, maar de gezondheid van onze leden gaat voor alles. Daarbij hoort ook het zo min mogelijk blootstellen aan risico’s van onze leden.

Denk goed aan elkaar en zorg goed voor elkaar. Wij wensen jullie hele prettige feestdagen en spreken de wens uit dat 2022 nog meer in het teken mag staan van herstel en gezondheid.

Namens bondsbestuur, landelijk wedstrijdleider en bekercommissie”

2022_Sjoelbond_Bestuur_2
Welkom sjoeler en sjoelverenigingen!

Sluit je aan en doe mee!

Word Lid!