COVID-19 maatregelen na 2 november 2021

Op 2 november 2021 heeft het demissionaire kabinet een persconferentie gegeven over de oplopende besmettingscijfers van COVID-19 en daar verscherpte maatregelen aangekondigd.

Deze maatregelen gaan in per 6 november 2021 en gelden voor alle ANS wedstrijden. Voor komend weekeinde zijn dat de Noordbokaal, de Limburgbokaal en de selectiewedstrijd voor Midden. Volgende week geldt het voor de bekerwedstrijd en de week daarop voor het NK Koppel.

Dit houdt in dat bij deze wedstrijden door de ANS gecontroleerd moet worden of de deelnemers/toeschouwers een geldig Corona toegangsbewijs hebben. Dit kan aangetoond worden door de CoronaCheck app of een papieren Corona toegangsbewijs. Ook is het tonen van een geldig legitimatiebewijs nodig. Kijk voor meer informatie op https://coronacheck.nl/nl.

Voor de organisatoren van deze wedstrijden geldt dat geregeld moet worden dat de deelnemers/toeschouwers gecontroleerd moeten worden en alleen toegelaten worden bij een groen scherm. Groen scherm, want aangeraden wordt om de CoronaCheck Scanner te gebruiken. Voor meer informatie kijk op https://coronacheck.nl/nl/scanner. Ook wordt via deze weg aan de organisatoren gevraagd om vroeger dan gewoonlijk te beginnen en dan vooral met de controle om de invloed op de wedstrijd zo klein mogelijk te laten zijn en de deelnemers de kans te geven zich te laten controleren.

Uiteraard zijn deze maatregelen niet prettig, maar de situatie in Nederland vraagt op dit moment hierom. Verder is het zo, dat de wedstrijden van de ANS zoals het er nu voor staat, wel gewoon kunnen doorgaan.

Er op uit met een Corona toegangsbewijs

Wat moet je bij je hebben?

Ook dit weer lukt het ons samen EN kunnen we blijven sjoelen!

Deelnemers NK Koppel 2021

Klik op de link hieronder om de deelnemende teams voor het NK Koppel 2021 te raadplegen en/of te downloaden.

Deelnemers NK Koppel

Het aantal koppels dat deelneemt aan het NK Koppel is 59. Nog plaats voor 7 koppels!
Stand van 16 november 04:40.

Hieronder de kaart voor de locatie:

Interland 2021

Op 4 september 2021 was het weer zover: de jaarlijkse interland die in Corona tijd weer plaats kan vinden :-). Nederland was dit jaar het gastland en Duitsland, Frankrijk en Nederland troffen elkaar in Ter Apel.

Klik hier voor de uitslag van de interland

Uit de cijfers komt naar voren dat het door Corona erg moeilijk is geweest voor de wedstrijdsjoelers om de topvorm vast te houden. Net als bij terugkerende voetballers na een langdurige blessureperiode kan wellicht geconcludeerd worden dat het “wedstrijdritme” nog gemist wordt. Het is maar goed dat het sjoelseizoen weer afgetrapt is met deze interland.

Seizoen 2020 – 2021 en COVID-19

Vandaag, 18 november, is de volgende mail aan de verenigingen en individuele leden gestuurd:

“Hallo allemaal,

Op 14 november hebben het bondsbestuur, de landelijk wedstrijdleider en de vertegenwoordiging van de bekercommissie met elkaar de Corona situatie besproken en welke impact dat heeft op de tweede helft (januari – juni 2021) van het seizoen 2020 – 2021.

Nederland zit op dit moment nog in een gedeeltelijke lock down. Op 3 november is aangekondigd deze nog tot minimaal 18 november vol te houden met daarbovenop nog extra maatregelen. Dit alles met als doel het aantal besmettingen terug te dringen. Daarmee gaat het uiteindelijk lukken om de druk op de zorg te ontlasten.

Als verder geluisterd wordt naar de verschillende deskundigen dan verwachten zij de eerste maanden geen substantiële verbetering. Ook wanneer het vaccin uiteindelijk beschikbaar komt, zal het weken tot maanden duren voordat de situatie dusdanig verbetert, dat weer van enigszins normaal leven sprake is.

De overheid heeft een routekaart gemaakt, waarmee vastgesteld kan worden welke maatregelen gelden bij een bepaald niveau. Deze is bijgesloten in de bijlage.

Op deze kaart is nu dus de lock down situatie van toepassing. Pas bij niveau waakzaam is het voor de ANS weer mogelijk om evenementen zoals NK’s en dergelijke te organiseren. De verwachting is dat het nog maanden duurt voordat we bij dit niveau zijn aanbeland. Voor die tijd is nog verschil in de regio’s mogelijk, maar dat kan ook daarna nog zo zijn.

Voor het bondsbestuur is het van belang dat we meer dan 60 deelnemers kunnen hebben en dat er vanuit iedere regio in Nederland naar het betreffende evenement gereisd kan worden. Deze situatie zal nog maanden op zich laten wachten is de mening van het bondsbestuur. Met tegenzin heeft het bondsbestuur unaniem besloten om het seizoen 2020 – 2021 als gesloten te beschouwen. Dit houdt het volgende in:

  • Er zullen geen NK’s worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
  • Er zullen geen bekerwedstrijden worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
  • Er zullen geen bokaalwedstrijden worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
  • Eerder was al besloten in overleg met de WK commissie om het WK sjoelen te verplaatsen naar 2022.

In maart/april zal het bondsbestuur in overleg met de landelijk wedstrijdleider en bekercommissie de dan geldende situatie bespreken en deze vertalen naar seizoen 2021 – 2022.

Het bondsbestuur betreurt uiteraard dat zij deze beslissing heeft moeten nemen, maar de gezondheid en welzijn van onze leden en hun achterban staat bij ons voorop.

Blijf gezond en blijf op elkaar letten. Alleen samen komen we uit deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Mulder
Bondsbureau ANS”

Klik hier voor de routekaart van de overheid

Extra steun sport i.v.m. Corona

De algemene ledenvergadering van NOCNSF is op 16 november 2020 akkoord gegaan met extra steun voor de bonden in verband met Corona.

De Nederlandse Loterij draagt hier nadrukkelijk een steen aan bij door de afdracht en de extra steun van 1 miljoen.

Door mee te spelen in de Nederlandse Loterij draagt u de sport een warm hart toe en ondersteunt u de sport.

Bedankt @Nederlandse Loterij en spelers voor jullie steun!🧡 Samen maken we sport mogelijk.
Met jullie steun kan iedereen in Nederland genieten van sport 💪 Sport en verenigingen zijn onmisbaar in ons land, juist nu.

 #SpelersBedankt