Bondsraden

De ANS houdt minimaal eens per jaar een bondsraad. De verenigingen kunnen met maximaal 2 afgevaardigden per vereniging zitting nemen op deze bondsraad en hebben 1 stem per vereniging. De bondsraad staat vooral in het teken van beleid en visie ten aanzien van de sjoelsport. Daarnaast legt het bondsbestuur natuurlijk verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar of afgelopen periode.