Op 16 december heeft de Top- & Breedtesportcommissie vergaderd in Barneveld.

Het was een goede vergadering waar de nodige ideeën en dergelijke zijn uitgewisseld.

Volgend jaar komt de commissie in februari en maart bij elkaar om knopen door te hakken. Zo gauw als het verslag beschikbaar is, wordt dit bekend gemaakt.