Interland 2021

Op 4 september 2021 was het weer zover: de jaarlijkse interland die in Corona tijd weer plaats kan vinden :-). Nederland was dit jaar het gastland en Duitsland, Frankrijk en Nederland troffen elkaar in Ter Apel.

Klik hier voor de uitslag van de interland

Uit de cijfers komt naar voren dat het door Corona erg moeilijk is geweest voor de wedstrijdsjoelers om de topvorm vast te houden. Net als bij terugkerende voetballers na een langdurige blessureperiode kan wellicht geconcludeerd worden dat het “wedstrijdritme” nog gemist wordt. Het is maar goed dat het sjoelseizoen weer afgetrapt is met deze interland.

Bekerseizoen weer van start!

Beste Bekerspelers,

Na een jaar van thuiszitten is het dan eindelijk weer zover, We hebben groen licht gekregen om het beker seizoen 2021-2022 op te gaan starten.

Graag ontvangen wij jullie inschrijvingen voor dit seizoen via een mail naar vosburg123@hotmail.com.

De kosten voor dit seizoen zijn EUR 55,00 voor de gehele cyclus. Voor de spelers die de gehele cyclus hadden betaald voor 2019-2020 geldt er een korting van 50%.  Graag willen wij dit bedrag ontvangen via de bank of tijdens de wedstrijden. LET OP NIEUW BANKREKENING: NL56INGB0001300558 t.a.v ANS onder vermelding van je naam en “beker 2021-2022”.

De wedstrijden worden dit seizoen allemaal in Beneden-Leeuwen gespeeld:

 • 11-09-2021
 • 13-11-2021
 • 11-12-2021
 • 29-01-2022
 • 19-02-2022
 • 26-03-2022
 • 07-05-2022

Seizoen 2020 – 2021 en COVID-19

Vandaag, 18 november, is de volgende mail aan de verenigingen en individuele leden gestuurd:

“Hallo allemaal,

Op 14 november hebben het bondsbestuur, de landelijk wedstrijdleider en de vertegenwoordiging van de bekercommissie met elkaar de Corona situatie besproken en welke impact dat heeft op de tweede helft (januari – juni 2021) van het seizoen 2020 – 2021.

Nederland zit op dit moment nog in een gedeeltelijke lock down. Op 3 november is aangekondigd deze nog tot minimaal 18 november vol te houden met daarbovenop nog extra maatregelen. Dit alles met als doel het aantal besmettingen terug te dringen. Daarmee gaat het uiteindelijk lukken om de druk op de zorg te ontlasten.

Als verder geluisterd wordt naar de verschillende deskundigen dan verwachten zij de eerste maanden geen substantiële verbetering. Ook wanneer het vaccin uiteindelijk beschikbaar komt, zal het weken tot maanden duren voordat de situatie dusdanig verbetert, dat weer van enigszins normaal leven sprake is.

De overheid heeft een routekaart gemaakt, waarmee vastgesteld kan worden welke maatregelen gelden bij een bepaald niveau. Deze is bijgesloten in de bijlage.

Op deze kaart is nu dus de lock down situatie van toepassing. Pas bij niveau waakzaam is het voor de ANS weer mogelijk om evenementen zoals NK’s en dergelijke te organiseren. De verwachting is dat het nog maanden duurt voordat we bij dit niveau zijn aanbeland. Voor die tijd is nog verschil in de regio’s mogelijk, maar dat kan ook daarna nog zo zijn.

Voor het bondsbestuur is het van belang dat we meer dan 60 deelnemers kunnen hebben en dat er vanuit iedere regio in Nederland naar het betreffende evenement gereisd kan worden. Deze situatie zal nog maanden op zich laten wachten is de mening van het bondsbestuur. Met tegenzin heeft het bondsbestuur unaniem besloten om het seizoen 2020 – 2021 als gesloten te beschouwen. Dit houdt het volgende in:

 • Er zullen geen NK’s worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
 • Er zullen geen bekerwedstrijden worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
 • Er zullen geen bokaalwedstrijden worden gehouden in het seizoen 2020 – 2021
 • Eerder was al besloten in overleg met de WK commissie om het WK sjoelen te verplaatsen naar 2022.

In maart/april zal het bondsbestuur in overleg met de landelijk wedstrijdleider en bekercommissie de dan geldende situatie bespreken en deze vertalen naar seizoen 2021 – 2022.

Het bondsbestuur betreurt uiteraard dat zij deze beslissing heeft moeten nemen, maar de gezondheid en welzijn van onze leden en hun achterban staat bij ons voorop.

Blijf gezond en blijf op elkaar letten. Alleen samen komen we uit deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Mulder
Bondsbureau ANS”

Klik hier voor de routekaart van de overheid

Extra steun sport i.v.m. Corona

De algemene ledenvergadering van NOCNSF is op 16 november 2020 akkoord gegaan met extra steun voor de bonden in verband met Corona.

De Nederlandse Loterij draagt hier nadrukkelijk een steen aan bij door de afdracht en de extra steun van 1 miljoen.

Door mee te spelen in de Nederlandse Loterij draagt u de sport een warm hart toe en ondersteunt u de sport.

Bedankt @Nederlandse Loterij en spelers voor jullie steun!🧡 Samen maken we sport mogelijk.
Met jullie steun kan iedereen in Nederland genieten van sport 💪 Sport en verenigingen zijn onmisbaar in ons land, juist nu.

 #SpelersBedankt

 

COVID-19 Nieuws

In verband met COVID-19 heeft de ANS alle ANS wedstrijden tot en met 31 december 2020 afgelast.

In oktober 2020 zal het bondsbestuur de dan geldende situatie opnieuw beoordelen om te beslissen over de periode januari 2021 tot en met juni 2021.

Alle ANS leden zullen te zijner tijd hiervan op de hoogte worden gesteld. Tevens zal deze informatie op de site worden geplaatst.

In juli 2020 is onderstaande mail toegestuurd aan de verenigingen en individuele leden:

“Hallo allemaal,

Zoals beloofd stuur ik deze mail met nieuwe informatie betreffende omgaan met COVID-19. Ook hebben we een eerste protocol opgesteld, waarbij ook gebruik is gemaakt van informatie van de verenigingen. Waarvoor dank.

Het blijft een bijzondere tijd en een moeilijke tijd en deze tijd noodzaakt tot het nemen van moeilijke en vervelende beslissingen. Het bondsbestuur heeft hierover vergaderd op 13 juni samen met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie. Uit deze vergadering is het volgende naar voren gekomen:

Het bondsbestuur heeft in nauw overleg met de landelijk wedstrijdleider en de bekercommissie het volgende besloten: er zullen geen officiële ANS wedstrijden georganiseerd worden in het vervolg van kalenderjaar 2020. Dit houdt in dat de volgende evenementen komen te vervallen:

 1. Eerder is al gecommuniceerd dat de interland en het NK Koppel niet door zullen gaan.
 2. Het NK teams.
 3. De bekerwedstrijden tot en met 31 december 2020.
 4. Selectiewedstrijden die voor 31 december 2020 in de planning stonden.
 5. De bokaalwedstrijden in afdelingen Noord, Zuid en Limburg tot en met 31 december 2020.

In de periode eind oktober/half november zullen het bondsbestuur, bekercommissie en landelijk wedstrijdleider de situatie die dan geldt evalueren en beslissen hoe er omgegaan gaat worden met de rest van het seizoen startend vanaf 1 januari 2021.

Van verschillende kanten is gevraagd hoe om te gaan als vereniging met COVID-19 en hoe daar mee om te gaan. Ook hebben we vanuit verschillende kanten informatie ontvangen hoe daar over nagedacht wordt. Dit alles bij elkaar genomen, heeft ertoe geleid dat er een protocol is opgesteld voor de sjoelsport. In de bijlage treffen jullie dit protocol aan. Lukt het niet de bijlage te openen, dan is deze ook te downloaden via de openingspagina van de website van de ANS. Mochten er vanuit jullie kant nog aanvullingen en dergelijke zijn op het protocol, wees dan zo vriendelijk om deze op te sturen naar het bondsbureau.

In het protocol wordt gesproken over posters en dergelijke. Deze zijn te downloaden via deze link naar NOCNSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden.

Als laatste is besloten om het WK sjoelen van 2021 met 1 jaar uit te stellen naar 26 – 28 mei 2022. De WK commissie zag geen andere mogelijkheid dan dit voorstel te doen en het bondsbestuur begrijpt de moeilijke positie van de WK commissie. Ondanks de teleurstelling die een dergelijk besluit met zich meebrengt, zagen de aanwezigen van de vergadering geen andere mogelijkheid.

De WK commissie heeft een communicatiebericht hierover opgesteld, dat jullie ook in de bijlage aantreffen. Ook hier geldt: kun je de bijlage niet openen, dan is deze te downloaden via de openingspagina van de website.

Tot slot: als bondsbestuur hopen wij dat er op middellange termijn (ongeveer 6 maanden) weer voorzichtig terug gekeerd kan worden naar een maatschappij waar wij onze geliefde sport weer op alle fronten kunnen uitoefenen. Het is echter nog steeds zaak dat de veiligheid en gezondheid van onze sjoelers de meeste aandacht krijgen van het bondsbestuur.

Dus: blijf gezond, let op elkaar en op jezelf en houd er de moed in. Samen komen we hier doorheen.”

Klik hier voor het COVID protocol

Klik hier voor communicatie WK Sjoelen 2021