In september heeft de top- & breedtesportcommissie conform het wedstrijdreglement een beslissing genomen over de afvaardiging voor het NK Individueel.

De beslissing is onveranderd gebleven ten opzichte van seizoen 2015 – 2016.