Bondsraad 2016

Op 26 augustus 2016 zal de jaarlijkse bondsraad van de ANS plaatsvinden:

Nieuwe markt 6, Barneveld (Veluwehal). Zie de kalender voor de kaart!
Zaal open: 19:15. Van 19:30 tot maximaal 22:00 uur
Per vereniging maximaal 2 personen. Iedere vereniging heeft 1 stem (indien van toepassing). Aanmelden bij bondsbureau@sjoelsport.nl.

De stukken die bij de vergadering horen zijn: (onderdelen 7 en 8 zijn op 24-8-2016 toegevoegd!)

  1. ANS Agenda bondsraad 2016
  2. Notulen bondsraad 2015
  3. Jaarverslag bondsbestuur ANS 2015-2016
  4. ANS Jaarplan 2016-2017
  5. ANS Meerjarenbeleidsplan 2016-2019
  6. Algemeen Reglement ANS
  7. Begroting 2016-2017
  8. CONCEPT Jaarrekening seizoen 2015-2016